Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych: Świadczenie usług cateringowych - całodzienne żywienie zbiorowe młodzieży sportowej - uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w stołówce internatu Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w

Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 58 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Świadczenie usług cateringowych - całodzienne żywienie zbiorowe młodzieży sportowej – uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w stołówce internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 58”.

„ Roboty budowlane z zakresu ochrony p.poż. budynku internatu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy . Remont części poddasza wraz z przebudową układu funkcjonalnego (wykonanie węzłów sanitarnych) – etap II”

( prawe skrzydło).

Postępowanie ZP-7/2015

Przebudowa poddasza ze zmianą układu funkcjonalnego w budynku internatu ZSP w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58 – etap I”.

 

1.       OGŁOSZENIE nr 250120-2015 z dn.23.09.2015r.

2.       SIWZ wraz z projektem umowy,

3.       Projekt Budowlany (opis)

4.       Rzuty

5.       STWiOR (br.elektr., br.budowlana, br.sanitarna)

6.       Przedmiary(br.elektr., br.budowlana, br.sanitarna)

7.       Pozwolenie na wykonanie robót,

8.       Zaświadczenie dot. zgłoszenia robót

 

 

Świadczenie usług cateringowych - całodzienne żywienie zbiorowe młodzieży sportowej – uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w stołówce internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 58”.

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie
- SIWZ
-Specyfikacja żywienia dla młodzieży w SMS w Świdnicy

Przebudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58

 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE

SIWZ 

Dokumentacja

Przedmiar robót 

ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH
Świadczenie usług cateringowych - całodzienne żywienie zbiorowe młodzieży sportowej – uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w stołówce internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 58
 
 
 
Dokumenty do pobrania   
 
 
 

 

 

 

 
1 do 10 z 20